About Us

Media & Events

About Us

who are we?

Internet Media Group (IMG). Today, information is a strategic resource for the successful functioning and development of every business sector and for the development of the information and communication infrastructure.

Internet Media Group is a company focused on providing a full range of solutions that enhance and optimize business performance. Specialists of Internet Media Group are experts in the field of design, development and implementation of modern information – communication technologies and relevant internet solutions.

Jobs in Internet Media Group – What people do we need? 

Internet Media Group hires of vacancies as experienced managers and young professionals who want to work in the field of modern internet technology company to develop and grow along with it. Us we need people-oriented results. The result gives the actual revenue. We need proactive, purposeful people who say „I’ll do it“ and brought the job to finish. We need people who grasp quickly and use the acquired knowledge into practice.

0
YEARS
0
OFFICES
0
MEDIA
0 +
EVENTS
0 +
PARTICIPANTS
Edit Content

Защо Internet Media Group?
Защото успехът на Internet Media Group се дължи на истинските професионалисти, които работят в нея и са готови да споделят знанията си с всеки нов служител. Защото в Internet Media Group работят много млади хора, а това означава концентрация на борбен дух, активни и креативни решения.

  • Корпоративни ценности
  • Честност, откритост, благоприличие
  • Фокус върху резултатите
  • Професионализъм
  • Отговорност
  • Индивидуален и интегриран подход
  • Професионално развитие
  • Винаги се стремим към успех
Edit Content

Любомир Атанасов

CEO

Преслав Бобев

CEO IMG Connect

Петър Дяксов

Управляващ партньор SEOMAX

Антония Момчилова

Административен Директор

Миглена Иванова

Отговорен редактор

Петя Карагеурова

Отговорен редактор

Йордан Ангелов

Главен редактор

Вероника Николова

CEO IMG PR & Communication

Мими Петрова

Технически и Арт Директор

Даниел Груйкин

Програмен Директор Бизнес Събития

Виктория Спасова

Отговорен редактор

Счетоводна кантора Джореви

Счетоводство

Надя Гогова

CEO Enterprise

Ирина Атанасова

CEO IMG Events

Станимир Кронев

Директор Иновации и Развитие

Петя Ралчева

Отговорен редактор

Живка Аджеларова

Отговорен редактор

Дигитална агенция SEOMAX

IT & Digital Marketing

Любомир Атанасов

CEO

Йордан Ангелов

Главен редактор

Надя Гогова

CEO Enterprise

Преслав Бобев

CEO IMG Connect

Вероника Николова

CEO IMG PR & Communication

Ирина Атанасова

CEO IMG Events

Петър Дяксов

Управляващ партньор SEOMAX

Мими Петрова

Технически и Арт Директор

Станимир Кронев

Директор Иновации и Развитие

Антония Момчилова

Административен Директор

Даниел Груйкин

Програмен Директор Бизнес Събития

Петя Ралчева

Отговорен редактор

Миглена Иванова

Отговорен редактор

Виктория Спасова

Отговорен редактор

Живка Аджеларова

Отговорен редактор

Петя Карагеурова

Отговорен редактор

Счетоводна кантора Джореви

Счетоводство

Дигитална агенция SEOMAX

IT & Digital Marketing

Edit Content

В основата на нашата организация са:

 – хора, които изграждат взаимоотношения, основани на екипна работа, взаимно уважение и подкрепа;
– хора с увереност, енергия и мотивация за постигане на резултати;
– хора, които работят отговорно, честно и почтено.

В основата на нашата дългосрочна визия за успех са фокусът върху клиентите и партньорите, ефективното управление и предаването на опита.

Edit Content

Мисия

Нашата дума и репутация. Да спазваме максимално определените срокове и да се съобразяваме с възможностите на нашите клиенти. 

Фокус върху клиентите и партньорите. Удовлетворените клиенти и партньори са нашата основна цел!

Ръководство. Ние се стремим към лидерски позиции на нашия пазар! Заедно се стремим към повече, мислим мащабно, работим целенасочено, полагаме повече грижи.

Визия

Ние се стремим към по-добър живот. Предлагаме решения за вашите нарастващи нужди. Спечелете уважение чрез нашата надеждност и доказан успех. Ставаме по-мъдри, докато се учим и споделяме знанията и опита си. Ръководство за нас е нашата корпоративна социална отговорност.

Нашето предимство е в управлението на разнообразието от ценни продукти и резултат от личния ни подход към всеки клиент.

Edit Content

Семейна атмосфера. Оценяваме хората около нас, техния труд и усилия. Взаимно се подкрепяме и си отделяме необходимото време и внимание.

Уважение. То е наш императив. Ние уважаваме нашите колеги, партньори и клиенти. Всяка обратна връзка и предложение към нас са изключително важни.

Увереност. Ние се гордеем с това, което сме и което правим. Убедени сме, че даваме най-доброто от себе си.

Стремеж. Ние се стремим към дълготрайни и връзки с нашите клиенти и партньори. Непрекъснат ангажимент към възможностите за успех в областта на иновациите. Насърчаваме инициативи за популяризиране и прилагане на идеи, които променят пазара и оставят следа.

Гъвкавост и адаптивност. Работим динамично, като пестим максимално времето на нашите клиенти. Отворени сме за иновации и непрекъснато обучение във всички области. Вслушваме се в исканията и предложенията на нашите клиенти и партньори и се съобразяваме с тях.

Самокритичност и отговорност. Насърчаваме конструктивната критика от страна на клиентите и изходящите партньори. Поемаме отговорност за действията си в работно време. Винаги приемаме нови предложения.

BRANDS

OUR BRANDS

IMG PR & Communication

IMG PR & Communication was born as a natural extension of the Internet Media Group's

IMG Connect

IMG Connect is a company, part of the Internet Media Group, focused on direct communication

IMG Creative Studio

IMG Creative Studio is a brand of the Internet Media Group, under whose name many

IMG IT Academy

IMG IT Academy organizes and conducts the most demanded in the field of information technology

SEOMAX

Behind SEOMAX is the team of Internet Media Group, which has developed 6 successful own

Design Expert

Design Expert is an online platform for creating an unlimited number of individual graphic designs.

MySuccess

MySuccess.bg is an online platform that provides the opportunity to digitally read media part of