Активни продажби – начален курс

60,00 лв. (с вкл. ДДС)

През последната една година много организации разбраха че пасивните продажби са вече минало. Как да се построи ефективно работеща система за активни продажби? Кои са ключовите фактори определящи успеха на активният търговец? Как да се организира работата с него? Какви технологии позволяват да се поддържа енергията на активните продажби? Може ли пасивният търговец да се превърне в активен? Какво трябва да се направи за да може активните продажби да заработят? Отговорите на тези и на много други въпроси свързани с построяването на системата за активни продажби и управлението на процеса  Вие ще получите на този курс обобщаващ опита на преуспелите в това направление фирми.

Очаквани резултати от курса

Вие ще,

  • Можете самостоятелно да поставяте и да помагате да се реализират задачите стоящи пред отдела и сътрудниците занимаващи се с активни продажби.
  • Грамотно да подбирате и подготвяте персонал за осъществяване на активни продажби във Вашата компания.
  • Обучите мениджърите по активните продажби на целенасочена работа с клиентската база и разширяването на мрежата контакти.
  • Разработите оптимална структура на отдела за активни продажби.
  • Развиете навици за активни продажби и подържане на необходимата позитивна енергия в контакта.
Към кого е насочено обучението:

Ръководителите на отделите за активни продажби, мениджърите и собствениците стремящи се да създадат в своите фирми система за активни продажби.

Програма на курса:
  1. Етапи на продажбата.

Продажбата е сделка в която всеки един от участниците има своята задача и преследва своята цел. В този смисъл продажбата може да се разглежда като преговори, понеже интересите на страните доста често не си съвпадат.

  1. Установяване на контакт и определяне потребностите на клиента.

Практиката показва изключителната важност на добрите отношения за ефективни проджби. Съществуват няколко техники, които по мнението на много търговци могат да облегчат контакта.

  1. Аргументация и презентиране на продукта.

В презентацията на продукта, доста често се използва само по една техника, а ние бихме допълнили: ,,Клиентът се убеждава не от това, какво  казваме, а от това какво той е разбрал“

  1. Работа с възраженията на клиента.

Опитът да влияете на клиента, да му оказвате натиск, неизбежно ще предизвика у него защитна реакция. Тази реакция, независимо дали е обоснована или не, трябва да се вземе под внимание от търговеца за да съобрази поведението си с нея. Ще видим какви форми приемат съпротивлението и възраженията на клиента. Може да отделим няколко основни типа съпротивление…

  1. Завършване на сделката.

Това е последният етап на продажбата – тук става ясно какви са отношенията и как те ще продължат. Това е много отговорен етап и за провеждането му са необходими определени навици и умения.