Любомир Атанасов

CEO

Преслав Бобев

CEO IMG Connect

Петър Дяксов

Управляващ партньор SEOMAX

Антония Момчилова

Административен Директор

Миглена Иванова

Отговорен редактор

Петя Карагеурова

Отговорен редактор

Йордан Ангелов

Главен редактор

Вероника Николова

CEO IMG PR & Communication

Мими Петрова

Технически и Арт Директор

Даниел Груйкин

Програмен Директор Бизнес Събития

Виктория Спасова

Отговорен редактор

Счетоводна кантора Джореви

Счетоводство

Надя Гогова

CEO Enterprise

Ирина Атанасова

CEO IMG Events

Станимир Кронев

Директор Иновации и Развитие

Петя Ралчева

Отговорен редактор

Живка Аджеларова

Отговорен редактор

Дигитална агенция SEOMAX

IT & Digital Marketing

Любомир Атанасов

CEO

Йордан Ангелов

Главен редактор

Надя Гогова

CEO Enterprise

Преслав Бобев

CEO IMG Connect

Вероника Николова

CEO IMG PR & Communication

Ирина Атанасова

CEO IMG Events

Петър Дяксов

Управляващ партньор SEOMAX

Мими Петрова

Технически и Арт Директор

Станимир Кронев

Директор Иновации и Развитие

Антония Момчилова

Административен Директор

Даниел Груйкин

Програмен Директор Бизнес Събития

Петя Ралчева

Отговорен редактор

Миглена Иванова

Отговорен редактор

Виктория Спасова

Отговорен редактор

Живка Аджеларова

Отговорен редактор

Петя Карагеурова

Отговорен редактор

Счетоводна кантора Джореви

Счетоводство

Дигитална агенция SEOMAX

IT & Digital Marketing