Menu

[ News ]

Together we aspire further, think big, work purposefully exert more care.

Проект: BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП ООД,
ЕИК 201492492

Обща стойност: 7 793.24 лв., от които 6 624.25 лв. европейско
и  1 168.99 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.09.2020 г.
Край: 04.12.2020 г.